چشمه ساران
36 بازدید
ناشر: انتشارات روح
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب شامل سه باب و یک خاتمه میباشد که سه باب اول شعر نو وخاتمه با قافیه مشی شده است.موضوع آن زمینه های مذهبی -اخلاقی -اجتماعی است.